Ny Stolheis åpnet

I desember 2022 åpnet Skimore Kongsberg sin helt nye stolheis. Den gamle heisen fra 1987 ble revet sommeren 2022 etter lang og tro tjeneste. Ta...