Sakkserhusene i Saggrenda visitkongsberg.no

Velkommen til Kongsberg

Teknologi - Historie - Natur

Sakkerhusene i Saggrenda

Sakkerhusene i Saggrenda

Sakkerhusene i Kongsberg er en del av byens historie og representerer en viktig del av den kulturelle arven. Disse husene har en historie som går tilbake til grunnleggelsen av Kongsberg på 1600-tallet.

 De gjenværende Sakkerhusene i Kongsbergt ligger i Saggrenda, sju km fra Kongsberg sentrum, rett ved der gruvetoget starter. Ordet ”Sakkerhus” stammer nok fra det tyske ”Zechenhaus”. ”Zeche” betyr ”gruve”. Det var i stor grad Tyske bergmenn som la grunnlaget for gruvedriften i Kongsberg. På sommeren er det vanligvis åpent for enkel servering i Sakkerhusene.

Sakkerhusene var fra gammelt av oppholdsrom for arbeiderne og kontorbygg.

På det meste på Sølvverkets storhetstid på 1700-tallet tror man det kan ha vært cirka 100 sakkerhus i Kongsberg. Rett ved ligger også den idylliske Saggrendadammen som er en fin badeplass på sommeren. Der kan man parkere bobil over natten. (max 24 timer når denne artikkelen skrives)